Korte voorstelling

Soms kan je het gevoel hebben dat je vastloopt, precies ter plaatse blijft trappelen. Dit kan op verschillende domeinen, bijvoorbeeld op beroepsmatig, relationeel of persoonlijk vlak. Ik ga met jou op zoek hoe je gedachten, gevoelens en gedrag samenhangen en hoe deze van invloed kunnen zijn op de problemen die je ervaart. Daarnaast wil ik grip krijgen op je gedragspatronen. Deze wil ik samen met jou onder de aandacht brengen. We kijken hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe we deze kunnen ombuigen. Zo kunnen we een betere levenskwaliteit bewerkstelligen.

 Ik werk op individuele basis, maar ook met koppels en gezinnen.

Studies: Master Of Science in de Klinische Psychologie (UGent)

Praktisch

  • Prijs consult: 65 euro
  • Prijs consult voor koppels en gezinnen: 120 euro

Betaling consult kan via Payconic of cash

Terugbetaling Ziekenfonds/mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien beperkte terugbetaling voor psychologische begeleiding en psychotherapie. Via de website van uw mutualiteit kan u meer informatie en een terugbetalingsformulier vinden. Dit formulier kan u na afloop van de behandeling aan mij bezorgen ter verdere voltooiing met mijn gegevens, zodat u dit nadien aan uw mutualiteit kan bezorgen. Voor vragen omtrent het terugbetaalde bedrag en verhoogde tegemoetkomingen, gelieve u te wenden naar uw ziekenfonds.

Cliënten mogen zelf het terugbetalingsformulier van hun mutualiteit afdrukken en meebrengen. Terugbetalingsformulier is steeds terug te vinden op de site van hun ziekenfonds/mutualiteit

Aangepaste tarieven

Sinds het najaar van 2022 ben ik aangesloten bij de conventie, meer specifiek bij Netwerk Radar. Ik kan ELP (Eerste Lijn Psychologische) sessies aanbieden aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. Met andere woorden kan ik dit tot op heden nog niet aanbieden aan personen die ouder zijn dan 23 jaar. Hierdoor kan ik 8 sessies aan een aangepast tarief laten doorgaan (4eu of 11 eu i.p.v 65 eu). Indien 8 sessies niet voldoende zijn, kunnen er verdere sessies worden aangeboden aan het standaardtarief (65eu). Hierbij is de eerste sessie van de 8 gratis. !BELANGRIJK! : ik ben beperkt in het aantal trajecten dat ik aan dit tarief kan opstarten. Of het mogelijk is om voor dit traject in aanmerking te komen, hangt af van verschillende factoren. Voorbeelden: Socio – economische status, financiële status, leefsituatie in het algemeen,… maar dus ook of ik nog plaats heb om een traject te kunnen opstarten. !! Ik mag maar x aantal cliënten per jaar dit tarief aanbieden !! Verwijzingsbrieven van de huisarts voor ELP sessies zijn hier geen uitzondering op.

Annulatiebeleid

Afspraken worden in onderling overleg ingepland, waarbij een moment wordt gekozen dat voor u past. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Soms bent u onverwacht verhinderd of kan u uit overmacht niet naar de afspraak komen. Verzetten of annuleren van de afspraak kan tot 48 uur van te voren, ook in het weekend. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen worden tegen het volle tarief, 65 euro per consult in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onverwachte verhindering en overmacht (ook ziekte)!

Mocht u onverhoopt te laat afbellen of zonder bericht niet op de afspraak komen, dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer u de afspraak vergeten bent, noteer deze dus goed in uw agenda. Deze kosten moet u zelf betalen. Zorgverzekeraars vergoeden te laat afgemelde of niet verschenen consultaties niet.