Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Er is namelijk een betere uitrusting in de praktijk om een beter onderzoek en behandeling te kunnen bieden.

Indien het om medische redenen niet mogelijk om naar de praktijk te komen (Niet-mobiele of zwaar zieke patiënten, hoogbejaarde patiënten, … ) kan huisbezoek uiteraard aangevraagd worden.

In de mate van het mogelijke graag voor 10u uw huisbezoek aanvragen.