Aanmeldingsstop

Korte voorstelling

Ik zou mezelf graag voorstellen aan de hand van mijn scouts totem: Uitgelaten Walrus. Genieter, Gevoelig, Sterk, Indrukwekkend, Groepsdier (grote groep), Sociaal, Gezellig. Mij rond mensen begeven, met mensen bezig zijn en voor mensen bezig zijn is duidelijk iets dat mij typeert. Daarom was het ook logisch om als 18 jarige voor de studie Psychologie te kiezen. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Hoe komt het dat mensen op een bepaalde wijze denken, voelen en reageren? Op welke manier gaan mensen om met de obstakels die ze doorheen hun leven tegenkomen? Ik vind het enorm boeiend om bezig te zijn met deze vragen. Daar bij aansluitend heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Klinische Psychologie en heb ik mijn masterstage gedaan in het Zorgteam van Gevangenis Antwerpen.

Als klinisch psycholoog vind ik de relatie met mijn cliënten erg belangrijk. Transparantie en eerlijkheid  zijn voor mij de kernelementen voor een geslaagde therapeutische relatie. Ik hecht ook veel belang aan veiligheid en vertrouwen. Dit heeft natuurlijk tijd nodig.  Op jouw tempo gaan we aan de slag met de problemen die je ervaart. Jouw noden en jouw hulpvraag staan bij mij centraal. Mijn doel is voornamelijk om een betere levenskwaliteit te kunnen bewerkstelligen. Therapie is teamwork, een werk waarbij we elkaar nodig hebben.

Tijdens de sessies gebruik ik de methodieken van de cognitieve gedragstherapie. Dit wil zeggen dat we samen onderzoeken hoe jouw gevoelens, gedachten en gedrag met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Daarnaast staan we ook stil bij welke gebeurtenissen en ervaringen van invloed zijn (geweest) op hoe je vandaag de dag functioneert. Graag wil ik zicht krijgen op je gewoonte patronen, hoe deze tot stand zijn gekomen, hoe deze in stand worden gehouden en kijken we samen hoe we deze kunnen aanpassen. Waarom denk je op de manier hoe je denkt? Waarom voel je bepaalde dingen? Daarbij zou het kunnen dat er een opdracht of vragenlijst wordt meegegeven. Ook tijdens de sessies hanteer ik een actievere aanpak. Ik wissel mijn sessies graag af met gesprekstechnieken, psycho – educatie, opdrachten en vragenlijsten. Omdat ik het belangrijk vind om evidence-based te werken, zeker als jonge psycholoog, school ik mij graag continu bij. Dit om steeds de beste zorg te kunnen bieden. Een therapieopleiding staat dus ook zeker op mijn to – do list.

Praktisch

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je bij mij terecht voor psychologische begeleiding. Ik werk ook met koppels. Een afspraak bij mij kan gemaakt worden via het secretariaat.

  • Prijs per consult: 65 euro
  • Koppeltherapie: 120 euro

Betaling consult kan via Payconic of cash.

Bij vragen over terugbetaling, gelieve je te wenden tot je ziekenfonds. Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je zit, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Je kan een terugbetalingsformulier voor psychologische hulpverlening terugvinden op de site van je ziekenfonds.

Ik ben een geconventioneerd psycholoog. Meer specifiek wil dit zeggen dat ik aangepaste tarieven KAN aanbieden. Hiervoor heb ik slechts een beperkt aantal sessies en cliënten per jaar. Dit is dus niet standaard en niet voor iedereen van toepassing. Of je in aanmerking komt voor een aangepast tarief hangt af van verschillende factoren, zoals socio-economische status. Een verwijsbrief van je huisarts voor eerstelijnspsychologische sessies is geen garantie!

Annulatiebeleid

Afspraken worden in onderling overleg ingepland, waarbij een moment wordt gekozen dat voor u past. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Soms bent u onverwacht verhinderd of kan u uit overmacht niet naar de afspraak komen. Verzetten of annuleren van de afspraak kan tot 48 uur van te voren, ook in het weekend. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen worden tegen het volle tarief, 65 euro per consult in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onverwachte verhindering en overmacht (ook ziekte)!

Mocht u onverhoopt te laat afbellen of zonder bericht niet op de afspraak komen, dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer u de afspraak vergeten bent, noteer deze dus goed in uw agenda. Deze kosten moet u zelf betalen. Zorgverzekeraars vergoeden te laat afgemelde of niet verschenen consultaties niet.