Sanne Verbeeck

Psychologe

Wie ben ik?

Ik ben Sanne Verbeeck. In juni 2018 mocht ik mijn diploma van psycholoog met veel trots in ontvangst nemen. Tijdens de opleiding kwam ik, zowel op theoretisch vlak als in de praktijk, in aanraking met verschillende aspecten van de levensontwikkeling van kinderen en jongeren. Ondanks dat ik nog maar pas ben afgestudeerd, heb ik toch de nodige ervaring en vooral zeer veel motivatie om als volwaardige psycholoog aan de slag te gaan.

Ik werk heel graag met kinderen en ben daarom ook erg gepassioneerd om ze te helpen met hun moeilijkheden. Net zoals volwassen komen kinderen en jongeren voor verschillende uitdagingen te staan. Ze moeten goed presteren op school, ze nemen een rol op in een gezin en bovendien zijn ze volop bezig met zichzelf te ontwikkelen. Soms komen al deze factoren met elkaar in conflict, wat er toe kan leiden dat ze zich niet zo goed in hun vel voelen. Ze kunnen deze moeilijkheden niet zelfstandig behelpen en hebben hiervoor een extra hulpbron nodig.

Ik zal ik oktober nog een bijkomende postgraduaat als psychodiagnosticus aanvangen. In de verdere toekomst staat ook nog een therapie-opleiding op het programma. Ik vind het belangrijk om mij te blijven bijscholen zodat ik cliënten de meest gepaste hulp kan aanbieden.

Ik ben aanwezig in de praktijk op woensdagnamiddag en -avond van 12u30 tot 21u. Op andere momenten kan u mij ook telefonisch of via mail bereiken.

Als psycholoog ben ik erkend door de Psychologencommissie. Mijn erkenningsnummer is 942119412

Wie kan er bij mij terecht en voor wat?

Ik bied begeleiding aan kinderen en jongeren met een leeftijd van +- 5 tot 18 jaar (en het gezin!). Er wordt steeds op maat van het kind of de jongere gewerkt om het begeleidingsproces zo aangenaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor begeleiding omtrent:

  • Angsten
  • Piekeren
  • Trauma
  • Laag zelfvertrouwen
  • Moeilijke omgang met een reeds gekregen diagnose of psycho-educatie over de diagnose
  • Moeilijkheden met (nieuwe) gezinssituatie
  • Rouw en verlies
  • Emotieregulatie
  • Huiswerkbegeleiding

Op termijn zal hoogstwaarschijnlijk ook de mogelijkheid bestaan om sociale vaardigheidstraining te volgen. Hierbij leren kinderen (8-12 jaar) in een groepje van 3-4 kinderen hun sociale vaardigheden te versterken. Afhankelijk van de aanmeldingen op dit aanbod zal bepaald worden wanneer dit van start zal kunnen gaan. Heeft u hierover nog verdere vragen of heeft u als ouder of uw kind zelf hier interesse in, twijfel dan zeker niet om contact op te nemen.

Werkwijze

Stap 1: Aanmelding

In een telefonisch gesprek of via mail geeft u kort weer welke vraag of bezorgdheid u heeft. Indien ik na een eerste inschatting het vermoeden heb dat ik de juiste persoon kan zijn om u bij uw vraag te helpen, zal u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. U kan ook meteen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de website. Gelieve hierbij ook kort uw vraag of bezorgdheid te formuleren.

Stap 2: Kennismakingsgesprek (50 min)

Dit eerste gesprek heeft als doel om elkaar beter te leren kennen. We bekijken samen welke hulpvraag er speelt en exploreren welke moeilijkheden zich voordoen. Onze verwachtingen worden ook op elkaar afgestemd om een goede samenwerking te bevorderen. Tot slot zal ik ook de verdere werking van de begeleiding toelichten.

Stap 3: Start van de begeleidingssessies (elke sessie duurt 60 min)

Afhankelijk van de aard en ernst van de hulpvraag zullen de begeleidingssessies wekelijks of tweewekelijks doorgaan. Naar het einde van het begeleidingsproces toe kan de frequentie verlaagd worden. Ook het aantal sessies is voor elk kind of elke jongere verschillend. De meeste sessies zijn individueel gericht op het kind of de jongere maar het is ook mogelijk dat in sommige sessies de ouder(s), broers of zussen of andere belangrijke personen worden uitgenodigd. De invulling van de sessies wordt voor een stukje mee bepaald door het kind of de jongere, in die zin dat ik het belangrijk vindt dat zij aangeven wat ze belangrijk vinden om aan te werken en op welke manier dit voor hen het meest comfortabele voelt, mits sturing vanuit mijn expertise. Daarom zal ik op regelmatige basis stilstaan bij het verloop van het begeleidingsproces. De allerlaatste sessie zal bestaan uit een afrondend gesprek waarin alle partijen uitgenodigd zullen worden. Het proces zal kort geëvalueerd worden en praktische richtlijnen of eventuele verdere stappen voor in de toekomst zullen besproken worden.

Tarief

Soort gesprek

Duur

Prijs

Kennismakingsgesprek

50 minuten

45€

Begeleidingssessie

60 minuten

50€

De betaling gebeurt na elke sessie cash of via bankcontact.

Bij het niet opdagen op de afspraak wordt alsnog een bedrag van 25€ aangerekend bij de eerstvolgende sessie, tenzij de afwezigheid 24u op voorhand verwittigd werd.

Afhankelijk van bij welke mutualiteit u bent aangesloten, is terugbetaling (deels, niet volledig) mogelijk. Voor meer informatie hieromtrent raad ik u aan contact op te nemen met uw mutualiteit.

Contact

Wilt u graag een afspraak maken of heeft u nog vragen? Twijfel dan zeker niet om contact op te nemen.

GSM: 0494/54.05.53

E-mailadres: sanne@groepspraktijkhetspoor.be