Griepvaccinatiedagen Het Spoor op 7 november en 21 november 2020 van 9u - 12u. Meer info volgt later!

SEIZOENSGRIEP 2020-2021

Beste patiënten,

Graag bereiken we zoveel mogelijk mensen die baat kunnen hebben bij een inenting tegen de seizoensgriep. Om het vaccineren vlot te laten verlopen organiseren we daarom 2 vaccinatiedagen.

U kan zich laten vaccineren bij één van de artsen op volgende vaccinatie momenten:

–       Zaterdag 7 november tussen 9u-12u

–       Zaterdag 21 november tussen 9u-12u

PRAKTISCH

–       U maakt telefonisch een afspraak bij onze secretaresse (052 33 08 88) vanaf 8/09/20.

–       De secretaresse maakt voor jou een voorschrift klaar.

–       U gaat het vaccin halen met dit voorschrift

–       U brengt cash €2 mee (liefst gepast te betalen)

–       U komt op het afgesproken tijdstip naar het vaccinatie moment. Let op! Tijdens deze momenten wordt er alleen gevaccineerd en worden er geen andere medische aktes uitgevoerd. 

–       Na het vaccineren vragen we je nog 10 minuten te wachten in de wachtzaal vooraleer u weer naar huis vertrekt.

 

COVID-19

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuis bezetting te hoog zou worden bij een eventuele tweede corona golf.

Om te zorgen dat de personen uit de risicogroepen zo goed mogelijk beschermd worden heeft de overheid beslist om de griepvaccinatiecampagne dit jaar in 2 fases te laten verlopen:

  •   Fase 1: Van 15 september tot 15 november 2020. Mensen uit de risicogroepen worden aangeraden in deze periode hun vaccin af te halen bij de apotheker. Vanaf 15 oktober kan het vaccin geplaatst worden.

 
  •   Fase 2: Vanaf 15 november kan de rest van de bevolking hun vaccin afhalen bij de apotheker. Het vaccin wordt best toegediend voor 15 december.

 Waarom een griepvaccin?

Elk jaar krijgt één op de tien mensen griep (influenza). Sommige mensen lopen meer kans op complicaties als ze griep krijgen. Als u een griepvaccin heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt nog maar heel klein. Als u toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig en is de kans op complicaties gering. Voor mensen uit de risicogroepen is het belangrijk elk jaar een griepvaccin te laten zetten.

De griepprik is sterk aanbevolen voor volgende risicogroepen:

Groep 1:

–          65-plussers

–          vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;

–          chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of   COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, diabetes of BMI > 35

–          mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische    behandeling

–          personen die in een instelling verblijven

–          iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;

Groep 2:

–          iedereen die in de gezondheidssector werkt.

Groep 3:

 iedereen die onder hetzelfde dak woont als een risicopersoon uit Groep 1

  kinderen jonger dan 6 maanden

–  Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.

Heeft het griepvaccin bijwerkingen?

De inspuiting kan gedurende een dag wat pijn in de arm geven, maar u kunt er niet ziek van worden. U kunt er geen griep van krijgen, want het griepvaccin bevat gedode (dus onwerkzame) virusdeeltjes.

Hoe werkt het griepvaccin?

Als u een griepvaccin krijgt, reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het virus. Het vaccin werkt al na twee weken. Wanneer u daarna in aanraking komt met het griepvirus, kunnen de afweerstoffen het onschadelijk maken. Dit effect houdt zes maanden aan.

Waarom elk jaar een griepvaccin?

Het griepvirus verandert regelmatig. Ons lichaam herkent het virus dan niet goed meer. Daarom kunt u ieder jaar weer griep krijgen en is elk najaar (eind oktober, begin november) een nieuw vaccin nodig. Let op! Een griepvaccin werkt alleen tegen de echte griep (influenza), dus niet tegen een verkoudheid.

Wat kost de griepprik?

De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12 euro per vaccin. Als je tot één van de risico-groepen behoort kom je in aanmerking voor een gedeelde terugbetaling, dan kost het griepvaccin ongeveer 6 euro.