Consultaties

+ We nemen ongeveer een kwartier per patiënt.

+ Indien er meerdere patiënten tijdens 1 consultatie willen komen dient u meerdere afspraken in te boeken zodat de timing voor iedereen gegarandeerd kan blijven.

+ Als er uitgebreide of meerdere klachten moeten besproken worden, is het best een langere consultatie te boeken (30 min). Indien het online niet lukt kan u altijd contact opnemen met ons secretariaat.

+ Medisch onderzoek met vragenlijst voor verzekeringen neemt ook meer tijd in beslag. Gelieve hiervoor ook contact op te nemen met het secretariaat

+ Voor de consultaties van de paramedici geldt de volgende engagementsverklaring: Een ingeplande afspraak kan geannuleerd worden tot 12 uur op voorhand. Dit kan door de afspraak te verwijderen uit de online agenda, te telefoneren of te mailen naar het secretariaat. Bij laattijdig verwittigen of het nalaten hiervan kan een deel van de consultatiekost aangerekend worden. 

 

Huisbezoeken​

+ Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Er is namelijk een betere uitrusting in de praktijk om een beter onderzoek en behandeling te kunnen bieden.

+ Indien het om medische redenen niet mogelijk om naar de praktijk te komen (Niet-mobiele of zwaar zieke patiënten, hoogbejaarde patiënten, … ) kan huisbezoek uiteraard aangevraagd worden.

+ In de mate van het mogelijke graag voor 11u uw huisbezoek aanvragen.

Telefonische bereikbaarheid

Om zowel de patiënten als de artsen zo weinig mogelijk te storen tijdens de consultaties wordt de telefoonbelasting tot een minimum beperkt.

+ Het secretariaat is elke dag beschikbaar van 8u-12u en van 15u-18u. U kan bij hen terecht voor afspraken, aanvragen van huisbezoeken en andere praktische vragen. Bij dringende vragen kunnen zij de arts die op dat moment beschikbaar is doorschakelen.

+ Het secretariaat is ook beschikbaar voor de labo resultaten. De artsen bekijken de labo’s en geven een code. Groen = labo is in orde, Grijs = kleine opmerking (vb ijzertekort, controle labo na enige tijd, … Het voorschrift zal in dit geval klaarliggen aan het secretariaat). Rood = u dient langs te komen op de consultatie voor de verdere bespreking. Tijdens 12u en 12u30 zijn de artsen telefonisch beschikbaar.

Medicatievoorschriften en attesten (conform richtlijnen RIZIV en Orde der Artsen) ​

+ Voorschriften worden gegeven tijdens raadpleging of huisbezoek

+ Verlenging chronische medicatie: voldoende tot aan volgende raadpleging. Volgende controle in overleg bepaald. Vb Pil = 1/jaar. Uitstrijkje om de 3 j (tenzij medisch nood zakelijk frequenter). Hypertensie goed onder controle = 1/6 maand. Chronische aandoeningen ( diabetes, COPD, … ) = om de 3 à 4 maand

+ Soms kan een voorschrift vergeten zijn. Per uitzondering kan voorschrift klaargelegd worden na goedkeuring arts

+ Geen medicatie voor anderen dan patiënt die op consultatie komt

+ Attesten steeds na medische onderzoek. Arbeidsongeschiktheid of schoolverlet kan enkel geschreven worden als patiënt onderzocht op raadpleging of huisbezoek. U dient steeds de dag van verlet contact op te nemen met de praktijk. De eerst mogelijke afspraak wordt gegeven.

+ Attesten worden altijd naar waarheid ingevuld. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Maak het de artsen niet moeilijk en vraag dus enkel wat redelijk, écht en verantwoord is.