Clara Witdouck

Klinisch psychologe en seksuologe MSc

Erkenningsnummer Psychologencommissie 912113646
*Master of science in Clinical Sexuology aan de Katholieke Universiteit Leuven
*Master of Science in Clinical Psychology aan de Vrije Universiteit Brussel


Korte voorstelling

In een maatschappij waar er veel van ons verwacht wordt, is het al eens mogelijk dat het wat minder gemakkelijk gaat. Het kan op zo’n moment goed zijn om te kunnen terugvallen op de hulp van een professional. U kan bij me terecht wanneer u psychologische en/of seksuologische klachten ervaart. Vaak wordt er een drempel ervaren om psychologische hulp te zoeken. Dat is niet nodig, u hoeft zich niet te schamen hiervoor, het is juist een moedige stap om op zoek te gaan naar professionele hulp.

Als psychologe ligt mijn focus op het helpen van mensen doorheen een moeilijke periode in hun leven. Centraal staat dan het herstel van uw psychisch en sociaal functioneren. Bij angstige en depressieve gevoelens en/of gedachten, problemen gerelateerd aan stress en burn-out en verlieservaringen kan u tijdelijk nood hebben aan hulp en steun.

Verder heb ik mij gespecialiseerd als seksuologe aan de KU Leuven. Dit houdt in dat ik ook bij seksuele en/of relationele problemen hulp en bijstand kan bieden. Seksualiteit is immers een belangrijk levensdomein dat ook kan lijden onder fysieke of mentale problemen.

Ook als u zich niet in bovenstaande beschrijving zou herkennen bent u altijd welkom voor een gesprek.

Indien gewenst kan ik ook samenwerken met uw huisarts of kinesitherapeut om de therapie nog beter af te stemmen op uw specifieke noden.

Ik volg momenteel de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de AIHP, aangezien het belangrijk is om continu bij te scholen.

Verloop

Op basis van uw noden en in overleg met u, wordt een hersteltraject op maat uitgestippeld. Met de juiste begeleiding werken we samen naar herstel en beterschap op alle vlakken.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel een duidelijk beeld te schetsen van uw hulpvraag en de verwachtingen die u van de eventuele therapie heeft. Hierbij is het mogelijk dat ik u vraag om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze dienen dan om voor mij een verder beeld te schetsen van uw situatie. 
Het is mogelijk dat ik vraag om ook tijdens de tweede ontmoeting het kennismakingsgesprek verder te zetten. Dit hangt af van uw individuele situatie.

Na dit gesprek is het voor mij dan mogelijk om een inschatting te maken van de tijd die nodig zal zijn om samen te werken aan een oplossing die voor u aanvaardbaar is. Het belangrijkste hierbij is dat u het tempo bepaalt en zodoende zal een therapie ook nooit langer duren dan nodig. De frequentie van afspraken wordt in onderling overleg bepaald.

Praktisch

  • Een consultatie duurt 45 minuten tot één uur. Als individu betaalt u hiervoor € 50, als koppel bedraagt de prijs € 70.
  • Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.
  • De terugbetaling van psychologische hulp is voorlopig nog als volgt geregeld. Voor kinderen is er terugbetaling van een beperkt aantal sessies onder de 18 jaar. 
    Voor volwassenen is er geen eenduidigheid over terugbetaling. De meeste ziekenfondsen betalen een beperkt aantal consulten (deels) terug
    Voor specifieke info raad ik u aan met uw ziekenfonds contact op te nemen.

De Vlaamse regering is hierover volop in beraad. Mogelijks zal ook seksuologische hulpverlening hiervoor in de toekomst in aanmerking komen.

  • Bij interesse of vragen kan u mij steeds vrijblijvend contacteren.