Clara Witdouck

Klinisch psychologe en seksuologe MSc

Klinisch psycholoog en seksuoloog MSc
Erkenningsnummer Psychologencommissie 912113646

Master of science in Clinical Sexuology aan de Katholieke Universiteit Leuven
Master of Science in Clinical Psychology aan de Vrije Universiteit Brussel

In een maatschappij waar er veel van ons verwacht wordt, is het al eens mogelijk dat het wat minder gemakkelijk gaat. Het kan op zo’n moment goed zijn om te kunnen terugvallen op de hulp van een professional. U kan bij me terecht wanneer u psychologische en/of seksuologische klachten ervaart. Vaak wordt er een drempel ervaren om psychologische hulp te zoeken. Dat is niet nodig, u hoeft zich niet te schamen hiervoor, het is juist een moedige stap om op zoek te gaan naar professionele hulp.

Als psychologe ligt mijn focus op het helpen van mensen doorheen een moeilijke periode in hun leven. Centraal staat dan het herstel van uw psychisch en sociaal functioneren. Bij angstige en depressieve gevoelens en/of gedachten, problemen gerelateerd aan stress en burn-out en verlieservaringen kan u tijdelijk nood hebben aan hulp en steun.

Verder heb ik mij gespecialiseerd als seksuologe aan de KU Leuven. Dit houdt in dat ik ook bij seksuele en/of relationele problemen hulp en bijstand kan bieden. Seksualiteit is immers een belangrijk levensdomein dat ook kan lijden onder fysieke of mentale problemen.

Ook als u zich niet in bovenstaande beschrijving zou herkennen bent u altijd welkom voor een gesprek.

Indien gewenst kan ik ook samenwerken met uw huisarts of andere professional om de therapie nog beter af te stemmen op uw specifieke noden.

In september 2021 heb ik de vierjarige opleiding integratieve psychotherapie aan de AIHP behaald, vanaf nu ben ik ook integratief psychotherapeut. .

VERLOOP

Op basis van uw noden en in overleg met u, wordt een hersteltraject op maat uitgestippeld. Met de juiste begeleiding werken we samen naar herstel en beterschap op alle vlakken.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel een duidelijk beeld te schetsen van uw hulpvraag en de verwachtingen die u van de eventuele therapie heeft. Hierbij is het mogelijk dat ik u vraag om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze dienen om een verder beeld te schetsen van uw situatie.
Het is mogelijk dat ik vraag om ook tijdens de tweede ontmoeting het kennismakingsgesprek verder te zetten. Dit hangt af van uw individuele situatie.

Na dit gesprek is het voor mij dan mogelijk om een inschatting te maken van de tijd die nodig zal zijn om samen te werken aan een oplossing die voor u aanvaardbaar is. Het belangrijkste hierbij is dat u het tempo bepaalt en zodoende zal een therapie ook nooit langer duren dan nodig. De frequentie van afspraken wordt in onderling overleg bepaald.

PRAKTISCH
  • Een consultatie duurt 45 minuten tot één uur. Als individu betaalt u hiervoor €65, als koppel bedraagt de prijs €85. 
  • Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.
  • De terugbetaling van psychologische hulp is voorlopig zo dat volwassenen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij de meeste ziekenfondsen.  Indien u een terugbetaling via uw ziekenfonds wenst te bekomen, gelieve dan het correcte document te bekomen bij uw ziekenfonds (via hun website). U brengt dit dan vanaf de eerste sessie mee, zodat ik het aan het einde van elke sessie kan invullen. Na het beëindigen van een therapie, is het omwille van boekhoudkundige redenen, NIET meer mogelijk dit document nog te bekomen
  • Bij interesse of vragen kan u mij steeds vrijblijvend contacteren.